Sıkça sorulan sorular

Kanal tedavisi işlemi ne kadar sürmektedir?

Tedavi ortalama olarak 60 ile 90 dakika arasında sürmektedir. Unutmamak gerekirki tedaviler ve dişlerin anatomileri hastadan hastaya değişen parametreler olmakla birlikte kırık kanal aleti çıkartmak, kök rezorbsiyon, perforasyon ve kanal tedavisi tekrarı gibi işlemler maksimum tedavi süresi ve teknik hassasiyet gerektirmektedir.

Tedavi sonrasında ağrım olacak mı?

Tedavi sonrası her hastada farklı seyretmekle birlikte, dişin üzerine hafif baskıda hassasiyetten orta derece birkaç günlük ağrılar olabilmektedir. Hastalar mutlaka ağrı kesici desteklenmektedir. Unutmayalım ağrı eşiği aynı işlemlerde kişiden kişeye farklı seyretmektedir.

Kanal tedavisi yapılan diş ne kadar süre ağzımda kalacak?

Kanal tedavisi gören dişin ömrü hiç işlem görmemiş dişler ile aynıdır. İyileşme potansiyeli gibi yeniden hastalanabilme olasılığıda vardır. Burada dişte meydana gelen doku harabiyeti , kanal tedavisi sonrasında dişin üzerine yapılması planlanan restorasyon ve kanal tedavisi belirleyicidir: ayrıca ağız hijyenide son derece önemlidir. Kanal tedavisi ve tekrarlarının başarı oranları sırası ile %95 ve 85 in üzerindedir.

Endodonti uzmanı bu konuda hastayı en net bilgilendirebilecek kişidir. Mikroskop altında yapılan tedaviler , dental volumetrik tomografi gibi tetkikler , kullanılan cihazlar ve elbette klinik tecrübe ile hastaları en doğru şekilde yönlendirmektedirler. Hasta ile hekim birlikte iyi bir muayene ile uygun tedaviye karar vermelidir.

Mikroskop kanal tedavisi sırasında başarıyı etkiler mi?

Kanal tedavisinin en önemli başarısızlık nedenlerinden biri tedavide tespit edilemeyen kanallar ya da gözardı edilen birtakım detaylardır ki bıunkların pekçoğunu çıplak göz ile etkin tespit ve tedavi etmek son derece güçtür. Bunun yanısıra özellikle kanal tedavisi tekrarları , kırık kanal aleti çıkartamak , komplikasyonlu vakalar ve apikal cerrahi gibi işlemlerde operasyon mikroskobu son derece önemli rol oynamaktadır.

Apikal cerrahi hangi koşullarda yapılmaktadır?

Apikal cerrahi hekimler arasında rezeksiyon olarak adlandırılsada endodonti literatüründe adı apikal mikrocerrahidir. Özellikle kökün en uç kısmına gitmeyi engel teşkil durumlar, sonuç alınamayan kanal tedavisi tekrarları , rezorbsiyonlar ( kökte erime sahaları ) gibi bir Takım nedenlerden ötürü dişlerini kaybetmeyen hastalara implant yerine doğal dişi korumak adına sunulan bir alternatiftir. Başarı oranı %90 üzerindedir.

Kanal tedavisi kaç seansta tamamlanmaktadır?

Bazı istisna ve gerekli koşullar dışında günümüzde yeterli süre ve doğru ekipman desteği ile tedaviler tek seans içerisinde tamamlanmaktadır. İkinci seansın gereklilkiğinde diş içerisinde bir antisptik ive üzerinde üzerinde geçici bi dolgu ile 1 – 4 hafta kadar bekletilmektedir. Hasta bu dönemde dişi korumaya maksimum özen göstermelidir.

Hangi koşullarda antibiyotik kullanmam gerekir?

Endodontide antibiyotik kullanımı , akut enfeksiyonlar, yani yüz ve yumuşak dokularda şişliğin tedavi öncesi veya komplikasoyon sonucu sonrasında oluştuğu durumlar ve birtakım sistemik hastalığı olan hastalara koruyucu amaçla verilmesi ile sınırlıdır. Bazı tedaviler öncesi hekim gerekli ise kullanımını önermektedir . Rutin bir kanal teadavisi sonrasında antibiyotik kullanımı kesinlikle gerekli değildir.

Kanal tedavisi tamamlanan diş ne zaman yeniden tamir edilmelidir?

Hastalar bu konuda basit bir kafa karışıklığı yaşayabilmektedir. Kanal tedavisinin dolgusu yani kök kanal dolgusu başka dişin üzerine yapılacak dolgu başkadır. Ayrı bir seans ve farklı materyal , çoğu zaman farklı bir hekim gerektirebilmektedir.

İltihaplı dişe kanal tedavisi yapılabilir mi?

Hastaların çok akut durumları olması durumunda antibiyotik baskısı altında acil endodontik tedavi yapılabilmektedir. Burada hastanın klinik durumu belirleyicidir. Diş çekim i işleminden farklılık göstermekte olup hastanın antibiyotik ile baskılanmasının beklenmesi şart değildir. Elbette bazı durumlarda hastanın antibiyotik ile rahatlatılıp tedavi önerilebilir.

Kanal tedavisi yapılan dişlerde renkleşme olur mu?

Yıllar önce kullanılan bir takım kanal dolgu materyallerinin dişleri ciddi oranlarda renkleştirdiği gözlemlenmiştir . Bu nedenle toplumda dişlerin tedavi sonrası renkleşeceği kaygısı yer etmiştir. Günümüzde kullanılan modern materyaller bu renkleşmeye neden olmamaktadır. Bunun yanında kanal tedavisi sonrasında dişin içerisinde meydana gelen su kaybına ve elastikiyette çok az miktarda olan kayba bağlı orta ve uzun dönemde komşu diş ile kıyaslandığında hafif bir renk farkı göze çarpabilir. Diş içi beyazlatma yönetemi ile böyle bir durum çözüme kavuşturulmaktadır.