Kırık kanal aletinin çıkartılabilmesi hekimin bu konuda yeterli tecrübeye, en başta mikroskop olmak üzere özel aletler ve cihazlara sahip olması ile mümkündür.

Tedavide, kanal tedavisi uzmanının becerisi, mikroskop kullanımı, kırılan kanalaletinincinsi,kökkanalıiçerisindekipozisyonu,dişin daha sonra tamir edilip edilemeyeceği gibi bir takım faktörler belirleyicidir.

Kanalaletininçıkartılamaması,dişinçekilmesigerektiğianlamına gelmez. Eğer diş restore edilebilecek yeterli dokuya sahipse, yeterli kemik desteği varsa ve herhangi kronik ya da akut enfeksiyon yoksa dişin tamir edilerek takibi söz konusudur.

Endodontik cerrahi yöntemleri de (apikal kök cerrahisi) duruma göre tercih edilerek hastanın dişini kullanması sağlanabilir. Burada hasta ve hekimin karşılıklı iletişimi önemli rol oynar.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir