Oluşabilecek çürükler ya da kök kırıklarını önlemek adına bir dişin yerine implant yerleştirmek basit bir çözüm gibi görünse de, uzman diş hekimlerinin doğal dişleri mümkünse korumak ve ağızda tutmak istemesinin önemli sebepleri vardır.

Bundan belki 20 yıl önce diş hekimleri dişleri çekmekten yana tecihlerini kullanmaktaydı çünkü onlarıkurtarabilmebecerileriveimkanlarısınırlıydı. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte kanal tedavilerinin başarı oranı %80- 98 arasında değişmektedir.

İmplant, dişin kanal tedavisi ile kurtarılması mümkün olmadığı hallerde iyi bir alternatif olabilir. Kanal tedavisi ile implant birbirlerine alternatif tedaviler değildir. Ayrıca yapılan bilimsel çalışmalarda İmplant ve kanal tedavilerinin başarısı eşit olarak bulunmuştur. Ancak bazı diş hekimleri için üzücüdür ki dişleri çekerek implant yapmak kanal tedavisi yapmaktan daha kolay olduğu için bu yönde yanlış bir eğilim vardır.

Diş ve İmplant aynı şey değildir. Aralarındaki en önemli fark dişin kendi çevreleyen bir periodontal ligamente sahip olmasıdır. Bu ligament dişi kemiğe bağlayarak bir şok emici görev üstlenmektedir. Peridontal ligament (bağ dokusu) olmadan dişin üzerine dokunduğunuzda ya da bastırdığınızda ne kadar sert ısırdığımızı hissedemeyiz. Eğer bir diş ve etrafındaki periodontal yapı bozulmamış ise, onları muhafaza etmek için her türlü çabayı harcamamız gerekir. Çünkü implant bu periodontal yapıyı restore edemez ve bu dokuların kaybı başka sorunlar yaratır.

Periodontal ligamnetin hissedebilme fonksiyonu bize kanal tedavili dişlerimiz dahil o diş ile ilgili birşeylerin yanlış olduğu hissini verir. Diş çok sert bastırılırsa ligament hisseder. Dişin etrafında enfeksiyon varsa ligamnet yine hisseder. Bu bakımdan periodontal ligamnetin varlığı diş sağlığı açısından çok önemlidir. Birçok vakada özellikle diş eksikliklerinin implant ile giderilmesi en ideal yöntem olabilir. Fakat dental implant üreticileri ve hekimler bu tedavi seçeneklerini topluma iyi anlatmalıdır. Çünkü implantlar

komplikasyonsuz tedaviler değillerdir ve her tedavi gibi mutlaka sonrasında takipleri gereklidir. İmplantlar sonrasında da komplikasyonların olabileceğini bilmek bazı durumlarda uzmanların ‘’doğal dişlerimizin kurtarılmasını‘’ neden önerdiklerini anlamamıza yardımcı olacaktır.

Peri – implantitis, implant yüzeylerinde bakteri üremesi/birikmesiile kronikiltihabavesonucunda kemik kaybına neden olan bir hastalıktır. Birçok insan peri implantitis hakkında bilgilendirlmedikleri için böyle bir komplikasyonun farkında değillerdir. Tıpkı doğal dişlerin periodontitisi gibi her iki durumda diş ya da implant kaybına sebep olmaktadır. Bu bakımdan periodontal ligament dişin etrafındaki kemiğin korunması bakımından çok önemlidir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir